Daniel Hallberg© 2011

 

Nyheter

 

 

•11-06-22

Förstaversionen

av källkritikavsnittet har släppts.

 

 

 

 

 

Källkritik


Bakgrund

Källkritik handlar i stora drag om granskning och kontroll av källor som man hämtar information från och att inte tro på allt man hör och läser. Vikten av tillförlitlig information är uppenbar – vi vill ju alla kunna lita på det vi läser i tidningar eller ser i nyhetssändningar på tv... men kan vi göra det rakt av???

 Dagens samhälle kallas informationssamhället och det är ingen slump att det fått just det namnet, information och kunskapssökande är idag viktigare än någonsin! Det är för de flesta människor inte heller några problem att hitta information, problemet är att hitta rätt information och att kunna sålla bort dålig eller falsk information… Denna guide är till för att hjälpa dig sålla bort dålig information (kolla gärna Googles sökskola också för att se hur du bäst söker information).

Syftet med källkritik är just att kunna skilja mellan belagda fakta och spekulationer och lurendrejeri. Alla har nytta av att kunna göra denna skillnad på den information de läser eller hör oavsett om man går i skolan eller arbetar eller gör något helt annat, så länge du inte vill bli lurad eller sprida falsk information till andra så är denna kunskap viktig!!!

 

Traditionell källkritik & källkritik på Internet

Det finns fyra källkritiska kriterier som man brukar nämna

1.       Tid

2.       Beroende

3.       Äkthet

4.       Tendens och trovärdighet.

När det gäller tid riskerar källan att bli allt mindre pålitlig, ju längre tid som gått från det som det skrivits om.

Beroende handlar om  en källas självständighet och olika sorters påverkan, är syftet att informera eller att sälja en produkt.

Äkthet handlar om huruvida källan verkligen är det den utger sig för att vara.

Tendens handlar om en källas partiskhet eller opartiskhet.

Dessa nyss nämnda kriterier fungerar för alla slags källor både tryckta, muntliga och internetbaserade. Men det finns ändå en del skillnader i källorna som gör att man får arbeta lite olika med dem för att ha en god källkritik.

 

Källkritik på nätet

 

Vikten av källkritik på Internet är extra viktig, här kan vemsomhelst lägga ut information – på gott och ont och det är lätt att bli lurad! Det kan vara svårt att avgöra vad man kan lita på och det är lätt att bli lurad - webbsidor kan genom utseende och utformning verka trovärdiga utan att vara det. Som med all hantering av information är det även här viktigt att ha ett kritiskt tankesätt, det som verkar vara för bra för att vara sant är oftast det (d.v.s. osant…)!

Det finns många sätt att granska information på Internet källkritiskt. Förutom de tidigare nämnda källkritikpunkterna så finns det några till punkter för just internetbaserad information:

1.       Ämne och detaljrikedom

Täcker informationen flera olika infallsvinklar för ämnet? Hur detaljerad är informationen? Finns det en tydlig titel som säger något om innehållet? Är informationen fullständig eller ej? Om sidan har ett index eller någon form av innehållsförteckning kan detta vara till hjälp

2.       Objektivitet

Här bör man skilja mellan ”faktasidor” och debattsidor/”synpunktssidor”. Vem står bakom, är det en enskild privatperson, en lobbygrupp, et företag eller en statlig forskningsmyndighet?

På debattsidor som t.ex. bloggar och forum kan det vara intressant att se om det finns ett uttalat syfte? Hur underbyggs personliga åsikter med fakta? Har den som uttalar sig goda kunskaper inom området?

3.       Noggrannhet

Här handlar det om hur stor omsorg personen/företaget/organisationen lagt på hemsidan, webbplatsen eller bloggen. Som besökare kan man t ex titta efter eventuella brister i grammatik, stavning och typografi m.m. När det gäller bilder är det viktigt att tänka på att de går att manipulera och därför inte alltid stämmer med verkligheten.

 4.       Aktualitet

Hur ofta uppdateras sidan? Är materialet gammalt minskar det ofta i trovärdighet.

5.       Upphov/ansvar

Vem skapade sidan? För att få svar på detta kan man se efter om dokumentets ursprung är dokumenterat. Leta t ex efter uppgifter om: författarens titel och institution/företag, författarens/redaktörens namn samt på vilken server URL-adressen ligger. Framgår det om upphovsmannen är en känd auktoritet på området?

6.       Kommersialism

Är webbplatsen kommersiell och gör reklam för en vara eller en tjänst?

 

TIPS!

Medie-Youtube

Kolla källan

Referenser så ska de se ut…

 

Källor

Web 2.0 Kurs  http://web20kurs.wetpaint.com (Besökt 2011-06-22)